Inschrijvingen

 
 Kinderen die starten in schooljaar 2020-2021: (t.e.m geboortejaar 2018)

 

 Kinderen die starten in schooljaar 2021-2022: (t.e.m geboortejaar 2019)

  • Kinderen die behoren tot één van volgende voorrangsgroepen kunnen ingeschreven worden van 1 tot 14 februari tussen 8u15 en 16u:

    • Behorend tot dezelfde leefeenheid als een reeds ingeschreven leerling (d.w.z. broers en zussen)

    • Kinderen van personeelsleden van de school

  • Kinderen die niet behoren tot één van de voorrangsgroepen moeten zich online aanmelden voor ze zich kunnen inschrijven.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De kleuterschool

  • Kleuters kunnen ingeschreven worden 1 schooljaar voor ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hebben bereikt. U dient persoonlijk langs te komen voor de inschrijving van uw kind(eren). De inschrijving gebeurt aan de hand van de kids-ID of ISI+kaart van uw kind.

 

  • Kleuters jonger dan 3 jaar kunnen naar school gaan wanneer ze voor of ten laatste op één van de volgende instapdagen 2,5 geworden zijn:

 

   eerste schooldag van september                  begin schooljaar

   na de herfstvakantie

   na de kerstvakantie

   eerste schooldag van februari                       extra instapdag

   na de krokusvakantie

   na de paasvakantie

   na hemelvaart