Inschrijvingen

Inschrijvingsprocedure

 

De inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021, voor kinderen geboren tot 2018, zal vanaf nu gebeuren met een digitale aanmeldingsprocedure. Deze procedure wordt momenteel uitgewerkt en de definitieve procedure, details en data zullen hier verschijnen zodra wij zekerheid hebben. Volgende principes zullen gelden:

- voorrang voor broers, zussen en kinderen van personeelsleden blijft behouden

- criteria: schoolkeuze en afstand tot de school

- Voor alle scholen die aanmelden, starten de aanmeldingen op 2 maart 2020 en eindigen op 31 maart 2020. Uiterlijk 30 april 2020 wordt het resultaat van de aanmeldingen bekend gemaakt. De inschrijvingen van aangemelde leerlingen die gunstig geordend zijn, starten op 4 mei 2020 en eindigen op 26 mei 2020. De vrije inschrijvingen starten op 29 mei 2020.

Meer details volgen. 

Voor meer informatie mag u contact opnemen met de school.

De kleuterschool

Kleuters kunnen ingeschreven worden 1 schooljaar voor ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hebben bereikt. U dient persoonlijk langs te komen voor de inschrijving van uw kind(eren). De inschrijving gebeurt aan de hand van de kids-ID of ISI+kaart van uw kind.

 

Kleuters jonger dan 3 jaar kunnen naar school gaan wanneer ze voor of ten laatste op één van de volgende instapdagen 2,5 geworden zijn:

 

eerste schooldag van september                  begin schooljaar

na de herfstvakantie

na de kerstvakantie

eerste schooldag van februari                       extra instapdag

na de krokusvakantie

na de paasvakantie

na hemelvaart

 

De lagere school

Uw kind is leerplichtig vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het 6 jaar wordt.

 

Om toegelaten te worden in het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar en ten minste aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest;

  • toelating krijgen van de klassenraad van het lager onderwijs.

 

Capaciteitsbepaling

Het schoolbestuur heeft de maximale capaciteit voor het gemeentelijke basisonderwijs als volgt vastgelegd:

  •    Gemeentelijke basisschool Spring In ‘t Veldeke – Leuvensebaan 299, 3040 Sint-Agatha-Rode

 

  • Vanaf geboortejaar 2011: 24 leerlingen/kleuters per klas.

  • Voor de geboortejaren 2001 tot en met 2010: 26 leerlingen/kleuters per klas.

     

© 2019. Proudly created with Wix.com