top of page

Inschrijvingen

 Kinderen die starten in schooljaar 2024-2025: (t.e.m geboortejaar 2022)

 • Kinderen die behoren tot één van volgende voorrangsgroepen kunnen zich op de school inschrijven van
  29 januari t.e.m. 9 februari 2024 tussen 8u15 en 16u:

  • Behorend tot dezelfde leefeenheid als een reeds ingeschreven leerling (d.w.z. broers en zussen)

  • Kinderen van personeelsleden van de school

 • Kinderen die niet behoren tot één van de voorrangsgroepen moeten zich tussen 27 februari en 19 maart 2024 online aanmelden voor ze zich in onze school kunnen inschrijven.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folder inschrijvingen Spring in 't Veldeke schooljaar 24-25.jpg
Instapdata 2024-2025.jpg
 De kleuterschool

 • Kleuters kunnen ingeschreven worden 1 schooljaar voor ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hebben bereikt. U dient persoonlijk langs te komen voor de inschrijving van uw kind(eren). De inschrijving gebeurt aan de hand van de kids-ID of ISI+kaart van uw kind.
   

 

 • Kleuters jonger dan 3 jaar kunnen naar school gaan wanneer ze voor of ten laatste op één van de volgende instapdagen 2,5 geworden zijn:

   eerste schooldag van september (begin schooljaar)

   na de herfstvakantie

   na de kerstvakantie

   eerste schooldag van februari (extra instapdag)

   na de krokusvakantie

   na de paasvakantie

   na hemelvaart

 • De ‘instapdagen’ in 2024-2025, waarop de peuters (geboortejaar 2022) hun eerste stapjes mogen zetten in het ‘instapklasje’, zijn:

bottom of page