Inschrijvingen

 Kinderen die starten in schooljaar 2022-2023: (t.e.m geboortejaar 2020)

  • Kinderen die behoren tot één van volgende voorrangsgroepen kunnen zich op de school inschrijven van 31 januari tot 13 februari tussen 8u15 en 16u:

    • Behorend tot dezelfde leefeenheid als een reeds ingeschreven leerling (d.w.z. broers en zussen)

    • Kinderen van personeelsleden van de school

  • Kinderen die niet behoren tot één van de voorrangsgroepen moeten zich tussen 1 maart en 31 maart online aanmelden voor ze zich in onze school kunnen inschrijven.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folder inschrijvingen 2022-2023.jpg
 De kleuterschool

  • Kleuters kunnen ingeschreven worden 1 schooljaar voor ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hebben bereikt. U dient persoonlijk langs te komen voor de inschrijving van uw kind(eren). De inschrijving gebeurt aan de hand van de kids-ID of ISI+kaart van uw kind.

 

  • Kleuters jonger dan 3 jaar kunnen naar school gaan wanneer ze voor of ten laatste op één van de volgende instapdagen 2,5 geworden zijn:

 

   eerste schooldag van september (begin schooljaar)

   na de herfstvakantie

   na de kerstvakantie

   eerste schooldag van februari (extra instapdag)

   na de krokusvakantie

   na de paasvakantie

   na hemelvaart