top of page

Inschrijvingen

 Kinderen die starten in schooljaar 2023-2024: (t.e.m geboortejaar 2021)

  • Kinderen die behoren tot één van volgende voorrangsgroepen kunnen zich op de school inschrijven van 30 januari t.e.m. 10 februari tussen 8u15 en 16u:

    • Behorend tot dezelfde leefeenheid als een reeds ingeschreven leerling (d.w.z. broers en zussen)

    • Kinderen van personeelsleden van de school

  • Kinderen die niet behoren tot één van de voorrangsgroepen moeten zich tussen 28 februari en 21 maart online aanmelden voor ze zich in onze school kunnen inschrijven.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folder inschrijvingen Spring in't Veldeke schooljaar 23-24.jpg
 De kleuterschool

  • Kleuters kunnen ingeschreven worden 1 schooljaar voor ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hebben bereikt. U dient persoonlijk langs te komen voor de inschrijving van uw kind(eren). De inschrijving gebeurt aan de hand van de kids-ID of ISI+kaart van uw kind.

 

  • Kleuters jonger dan 3 jaar kunnen naar school gaan wanneer ze voor of ten laatste op één van de volgende instapdagen 2,5 geworden zijn:

 

   eerste schooldag van september (begin schooljaar)

   na de herfstvakantie

   na de kerstvakantie

   eerste schooldag van februari (extra instapdag)

   na de krokusvakantie

   na de paasvakantie

   na hemelvaart

bottom of page