top of page

Buddy project in L6 en L1

november 2023

Naar het 1ste leerjaar… het blijft een mijlpaal binnen onze schoolcarrière. Naast de samenwerking met de leerkracht van de 3de kleuterklas betrekken we ook de 6de klassers bij deze integratiemomenten via ons buddy project. Via allerlei gezamenlijke leermomenten stimuleren wij de sociale vaardigheden en leercompetenties bij deze leeftijdsgroepen. En zeg nu zelf… zo een ‘grote vriend’ die je helpt en jou onder zijn of haar vleugels neemt… het werkt!

bottom of page