top of page

Begrijpend lezen

“Begrijpend lezen: een belangrijk onderdeel van ons leesbeleid”

 

In onze school vinden we lezen erg belangrijk! Naast een eigen schoolbib, de goed gevulde boekenhoeken in de klas, de vrije leesmomenten in elke klas en ondersteuning voor kinderen die lezen moeilijker vinden, pakken wij ook begrijpend lezen op een kwaliteitsvolle en onderbouwde manier aan. Onze taalgroep ontwierp een schooleigen strategiekaart om moeilijke woorden te begrijpen en we werken met specifieke leesmethodieken in elke graad.

 

Hier zien we juf Kelly en het vijfde leerjaar aan de slag met ‘RT lezen’: samen met de juf een tekst doorgronden om dit nadien in groepjes te doen waarbij ieder kind een specifieke rol krijgt. De combinatie van sterke instructie, coöperatieve werkvormen en gerichte feedback versterken het leesproces. Meer van dat!

bottom of page