Op dinsdag 12 november namen de kinderen van het derde en vierde   leerjaar deel aan ‘Alles met de bal’.

 Het werd een leuke en sportieve namiddag!